Sprog

Barnet understøttes i den sproglige udvikling og evnen til at formulere sig, samt modtage og lytte.

Praksis
  • Børnehaven synger dagligt sammen ved børnemødet. Vi skifter sange efter årets gang, dels voksnes og børns ideer. Vi gør meget ud af, at børnene lærer sangene og remserne/rim.
  • Vi læser hver dag med børnene i aldersopdelte grupper.
  • Taler med børnene og sørger for ro for det enkelte barn, der er ved at formulere sig.
  • Tegning, symboler, bogstaver, tal, bøger, billeder indgår i det daglige arbejde.

 

Understøtter

  • Den sproglige forståelse, fantasien og sammenhængen i en tekst.
  • Mund-motorisk kunnen.
  • At nå en bestemt målgruppe på det sproglige udviklingstrin, som de er på.
  • Individuel sproglig kunnen
  • Mangfoldighed i evnen til at meddele sig - også for sprogligt svage børn.