Social udvikling

Barnet lærer, som selvstændigt menneske, at indgå i en gruppe på lige fod med andre med hver deres personlighed.

Med ansvar og respekt for hinanden.


Praksis

  • Hver dag kl. 9 samles børnene i gruppen, som de hører mest sammen med - Oppe og Nede - sammen med deres faste pædagoger.
  • Her synges og leges, sange planlægges af de voksne, så de dækker børnegruppens behov. Sangene afspejler årstider m.m., børnene byder ind med sange og lege de kender. Det går ikke efter tur, man byder ind efter lyst og talent. Alle forventes at deltage - på deres niveau. Man har forskelligt udgangspunkt, når alderen er 3 eller 6, og det må respekteres.
  • Spisning foregår kl. 11 ved små borde i sin egen gruppe. Her skiftes man til at have ansvar for borddækning og oprydning efter måltidet. Her tales om emner, som børn og voksne bringer op.
  • Legen i børnehaven foregår i små rum og det nødvendiggør, at man respekterer hinandens leg og områder, det kan foregå på. Hermed har legen mulighed for dels at være fredelig/vild og udvikle sig naturligt. De 'små' lærer sociale regler og legekultur af de 'store' - de voksne vejleder. Omsorg for kammerater er også at hente hjælp hos de voksne, når der er behov for det.
  • Oprydning inde: her har man ansvar for det, som man har leget med.
  • Oprydning ude: her har alle et fælles ansvar

 

 Understøtter

  • Sociale spilleregler i en større gruppe, at lytte og tale, når mange er samlet.
  • Læring af samspil med venner, respekt for forskellighed. At opleve, at alle er en vigtig del af en gruppe.
  • Ansvarsfølelse,overblik og samvær i en familiegruppe.
  • Understøtter læring i at udvikle din egen personlighed - med respekt for andre. De voksnes opgave, når der er konflikt, er at gå ind og mediere, så vi understøtter børnenes konfliktløsning.