Samarbejde mellem Fuglebakken og hjemmet

Det er af afgørende betydning, at vi i fællesskab sikrer, at Fuglebakken er et trygt og udviklende sted at være, da børnene bruger meget af deres vågne tid i institutionen. Dette kræver, at forældre og personale i institutionen er i et tæt samarbejde om hvert enkelt barn, og at alle forældre, børn og ansatte indgår i forpligtende og meningsfulde fællesskaber i en hverdag, der føles tryg og hyggelig for alle parter.

 

Et godt samarbejde mellem institutionen og hjemmet er afgørende for børnenes læring, dannelse, tryghed og trivsel. I samarbejdet mellem pædagogisk personale og forældre, skal vi være gode til at få øje på og gøre brug af vores mange forskellige kompetencer.

 

Forældrene kender deres barn allerbedst og ved, hvordan det udvikler sig og i hvilke rammer det trives bedst. Det pædagogiske personale har, med udgangspunkt i uddannelse og erfaring, en bred viden om, hvordan man bedst understøtter børns udvikling, trivsel og læring. I samarbejdet mellem institution og hjem sikrer vi den optimale trivsel. Pædagogerne har en vigtig rolle i forhold til at gå i dialog med forældrene, og dele ud af den viden og erfaring de har. Ligeledes har forældrene en opgave i at sikre, at personalet får besked om forhold i barnets liv udenfor institutionen, som kan have relevans for barnets humør. For at understøtte et optimalt samarbejde, må forældrene og personalet stille sig nysgerrige, åbne og forstående overfor den daglige dialog om børnene. Hente- og bringesituationer er en god mulighed for at få den tætte, løbende dialog med det pædagogiske personale.

 

Forældrene og personalet skal være bevidste om, at de optræder som rollemodeller for deres børn. Det betyder, at man taler om og til andre i en respektfuld tone – også hjemme bag lukkede døre. Som rollemodeller viser vi desuden børnene, hvordan man giver plads til alle i fællesskabet; ved at hilse på alle man møder, når man træder ind ad døren, ved at give en hånd til børn eller voksne, der har brug for hjælp og ved at hjælpes ad med at passe på tingene og lokalerne i institutionerne. Ligeledes understøttes fællesskabet ved, at der bakkes op om fælles begivenheder som arbejdsdage, sommerfester og lignende arrangementer udenfor almindelig åbningstid.

 

I et langt institutionsforløb vil der uvægerligt opstå situationer med utilfredshed, undren over en proces, et indhold eller lignende. I disse situationer er det af afgørende betydning, at overvejelser adresseres direkte til de mest hensigtsmæssige parter. Det kan være en konkret medarbejder, en anden forælder, ledelsen eller bestyrelsen. På den måde vil uoverensstemmelser kunne løses hensigtsmæssigt og ofte med udvikling og forståelse til følge.

  

/Bestyrelsen, september 2019.