Personalepolitik

Der ansættes og afskediges i henhold til vedtægten

Personalet afholder personalemøder, hvor alle væsentlige afgørelser diskuteres og besluttes

Personalet søger så vidt muligt at fastholde og videreudvikle det faglige niveau i Fuglebakken ved bl.a. at deltage i relevante kurser. 

Der er ansat faste vikarer. Vikarerne bliver brugt ved fravær af personalet. Vikarer inddrages ikke i personalemøder og forældresamarbejdet, med mindre der er tale om en lang, sammenhængende periode.
Personalet følger i øvrigt Gentofte Kommunes personalepolitik.