Overgangen fra hjem til vuggestue

Den første tid i vuggestuen og inden barnet starter, vil I modtage et velkomstbrev med lidt praktiske informationer og et tilbud om besøgsdatoer efterfulgt af en forventningssamtale med Jeres kontaktperson.

I vuggestuen har personalet den holdning, at en god indkøring er vigtig for både barn og forældrene. For mange forældre er starten i vuggestuen det første møde med institutionsverdenen. Der er mange spørgsmål, der skal besvares, og måske er der også bekymringer om at overlade sit barn til et nyt sted, ligesom der kan være en gnist af sørgmodighed på grund af adskillelsen fra sit barn.

Vi ønsker, at indkøringen skaber grobund for et godt og respektfuldt samarbejde, hvor omsorgsfuldhed og tryghed er omdrejningspunktet.

Når barnet starter, får det tilknyttet en kontaktperson, der langsomt lærer barnet at kende –og barnet den pædagog i samarbejde med Jer.

Vi har udarbejdet vores indkøringsplan ud fra vores erfaringer, og vi er opmærksomme på, at børnene reagerer forskelligt på at starte i vuggestuen. Derfor kan I opleve at vores vurdering kan være, at barnet i indkøringsperioden får en længere indkøring med flere korte dage, inden barnet er klar til en hel dag alene.

I de første par uger i vuggestuen skal barnet lære sine nye omgivelser at kende - herunder kontaktperson, personale og børn, samt den daglige rytme i vuggestuen.

Kontaktpersonen vil igennem iagttagelser og dialog med Jer forældre lære barnet den ”nye rytme” og vuggestuen at kende.

Når indkøringen er godt i gang, bliver det tid til, at barnet skal være der alene. Den daglige dialog vil veksle mellem information fra kontaktpersonen/personale og barnets to verdner – hjemme og i vuggestuen.

Personalet ved, at det kan være svært at aflevere sit barn, specielt hvis barnet er ked af det. Derfor er det vigtigt, at I som forældre signalerer overfor Jeres barn, at det er helt i orden med Jer, at barnet skal være i vuggestuen. Med andre ord gavner det Jeres barn, hvis I udviser tillid til, at barnet får det godt i vuggestuen og eventuelt beder om hjælp ved aflevering/afhentning.