Økonomi

Principper for økonomien

Økonomi gennemgås og diskuteres løbende på bestyrelsesmøder

Udskiftning af legetøj, redskaber og cykler m.m. foregår løbende, når tingene er slidte
Andre udgifter drøftes og prioriteres, herunder f.eks. udflugter

Huset vedligeholdes bedst muligt i samarbejde med Gentofte ejendomme. Der er i juni 2013 udarbejdet en vedligeholdesesplan for bygningen.