Mobbepolitik

I Fuglebakken har vi en mobbefri kultur.

Vi arbejder med at drage omsorg for hinanden, og at vi alle har en god omgangstone.

Børnene skal opleve, at deres henvendelser ved drillerier og konflikter tages seriøst, og at der handles på det.

Vi opmuntrer børnene til at hjælpe dem, som ikke kan klare sig selv, samt at have mod til at sige fra overfor andre børn, hvis de oplever deres eller andres grænser overskrides. 

Det er vigtigt, både for børn og voksne, at reagere, når nogen bliver behandlet uretfærdigt.

Vi arbejder med den nyeste viden omkring mobning med udgangspunkt i Red Barnet og Mary-fondens koncept "Fri for mobberi". Vi ved f.eks. at mobning ofte skyldes en negativ kultur og at det er enormt vigtigt med forældrenes opbakning for at styrke de gode børnefællesskaber. Fri for mobberi indeholder forksllige redskaber, f.eks. bamsen bamseven, som især i børnehaven anvendes hyppigt.

 

Se mere på friformobberi.dk

Fri for mobberi-kuffert og bamseven