Den nye styrkede pædagogiske læreplan

 

 

Barnesyn

Det at være barn har værdi i sig selv. Børn har ret til at være børn, til at være forskellige og til at udvikle sig i forskelligt tempo.

 

Børneperspektivet og dannelse

Barnet skal føle sig set og forstået og opleve at det har en demokratisk stemme. Børnenes bidrag er væsentlige og vigtige elementer i det pædagogiske arbejde i Fuglebakken. 
Dannelse skal forstås som værdier og viden, der forankres i barnets personlighed og som bruges automatisk, når barnet skal begå sig i verden. Barnet skal derfor forstå fælles værdier og normer, der er vigtige for fællesskabet. De skal anerkende og respektere andre børn og voksne uanset forskelligheder.

 

Børnefællesskaber

Relationer og venskaber er afgørende for oplevelsen af at være en del af et fællesskab, blive respekteret og lyttet til. Hvert barn skal have mulighed for at tage initiativ og aktivt deltagende og samtidig skal fællesskabet skabe rum til alle, nye relationer og mulighed for at prøve forskellige positioner – der skal skabes en balance mellem individ og fællesskab.

 

Legen

Legen er grundlæggende for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Børns leg veksler mellem spontane og selvorganiserede leg, hvor de voksne har et ansvar for at have en opmærksomhed på, hvordan legefællesskaberne blandt børnene udvikler sig. Børnenes leg fortæller os meget om, hvordan de har det, og om hvor de er i deres udvikling. En viden som vi har brug for, når vi skal vurdere, hvad der skal til for at udfordre dem eller gøre dem trygge.