Krop og bevægelse

Krop og bevægelse, udeliv og leg
Barnet udvikler sig fysisk og motorisk.

Oplever glæde ved at kunne løbe, lege og bruge sin krop.

Praksis

  • Børnene er på legepladsen hver dag uanset vejret.
  • Børnehaven sørger for mange forskellige materialer og muligheder f.eks. cykler, rulleskøjter, brædder, bolde osv.
  • Inde er der bl.a. muligheder i puderum, hvor man kan bruge både fantasi og krop.
  • Voksenstyret gymnastik

Understøtter

  • Mulighed for at bruge sig selv fysisk.
  • Selvstændig initiativ og udvikling af forskellige færdigheder.
  • Fri udfoldelse, sjov og ballade
  • Træning af specielle færdigheder.
  • Hjælp til børn med vanskeligheder