De seks læreplanstemaer

En vigtig del af den nye styrkede læreplan er de seks læreplanstemaer, De er de røde felter i 'blomsten' der illustrerer den nye styrkede læreplan. Når vi planlægger årets aktiviteter sørger vi for at berøre samtlige temaer i løbet af året. Hvert af de seks læreplanstemaer står beskrevet her på siden, samt eksempler på hvordan vi griber dem an i hhv. vuggestue og børnehave.