Fuglebakkens værdigrundlag

Vores værdier - den anerkendende tilgang

Værdigrundlaget er det grundlag eller fundament, som vi bygger det pædagogiske arbejde på, og er således den ”forforståelse”, vi som pædagoger bærer rundt på og opfatter som vores menneske- og samfundssyn. Herigennem afspejles vores faglige uddannelse, vores teoretiske baggrund, vores praktiske erfaring og den aktuelle samfundsdebat.

 

 

Vi ønsker i Fuglebakken at

 

  • møde barnet der hvor han/hun er
  • sætte barnet i centrum
  • se barnet som en del af en større helhed
  • vise barnet tillid og respekt
  • have fokus på ressourcer og kompetencer hos barnet –og mindre på problemerne
  • barnet er aktivt inddraget i målsætning og planlægning
  • forældrene er vigtige samarbejdes partnere, der skal ”plejes” og have en god service
  • vi både i skrift og tale er positive og anerkendende over for forældrene
  • vi respekterer, at forældrene er ”eksperter” på eget barn