Børn med særlige behov

Børn som ikke kan klare en almindelig børnehavedag uden ekstra hjælp kan være ethvert barn på et givet tidspunkt i barnets liv.

 

Børn med særlige behov, der går i børnehaven har brug for forskellig slags støtte alt efter om barnets problem er af fysisk, psykisk, social eller sproglig art.

 

I det daglige deltager barnet på lige fod med de andre børn, og understøttes i sin udvikling bedst muligt. Med de resurser børnehaven har til rådighed.

 

Praksis

 • Alle børn bliver evalueret jævnligt på stuemøde
 • og personalemøde
 • Børnehaven observerer, at et barn har problemer
 • Vi kontakter forældrene. Vi tager en samtale,
 • hvor forældrene og pædagogerne søger at
 • afdække problemerne og evt dele bekymringen.
 • Børn med komplicerede familieforhold,
 • vi går ind på barnets side
 • Vi åbner børnegruppen for barnet
 • Taler med børnene om evt. problemer
 • Feks hvorfor talepædagog er på besøg
 • Børnehaven samarbejder med forvaltningen i Gentofte kommune, Pædagogisk Psykologisk rådgivning, Frie børnehavers psykolog. Vi samarbejder med de omliggende skoler, vuggestuer samt sundhedsplejerske.
 • Forældre kan komme med bekymring om deres barn, og få en samtale og evt. hjælp til at komme videre.

 

Understøtter

 • Børn der i en periode er sårbare bliver opdaget og taget hånd om
 • Forældre-og pædagogsamarbejdet
 • Det giver mulighed for at gå videre med det evt problem til special indsats
 • Støtter barnets udvikling til selvstændigt menneske
 • Barnets sociale relationer
 • Inddragelse af barnet
 • Tolerance børnene imellem