Børnepolitik

Gentofte Kommunes Børne-og Ungepolitik

  • Børn og unge skal have ansvar og medbestemmelse
  • Børn og unge har ret til en alsidig udvikling
  • Børn unge har brug for synlige og tydelige voksne
  • Mangfoldighed i børn og unges liv
  • Sunde børn og unge leger, lærer og lever bedre

 

Vores vision: Tryghed - leg - læring. 

Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6 årige.

  • Ethvert barn udvikler egen identitet i et miljø med tryghed og nærvær. Det enkelte barn oplever glæden ved at lære, indgå i fællesskaber og forandre verden omkring sig.
  • Forældre og professionelle har de højeste ambitioner for udviklingen af barnets potentialer, og skaber de bedste betingelser for børnene.